Pogoji uporabe in zasebnost

Splošni pogoji uporabe storitev podjetja Rekono d.o.o.

Splošni pogoji urejajo uporabo spletne storitve za elektronsko identifikacijo in avtentikacijo Rekono (v nadaljevanju: storitev Rekono), ki jo uporabnikom zagotavlja družba Rekono d.o.o. Uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev in registracijo svoje pravne identitete z odprtjem računa v okviru sistema Rekono pridobi pravico, da svoj račun Rekono z izbranim identifikacijskim sredstvom in avtentikacijskim postopkom uporablja v storitvah zaupanja za elektronske transakcije in drugih rešitvah oz. storitvah ponudnikov elektronskih storitev, vezanih na zanesljivo in varno predstavitev oz. potrditev (avtentikacijo) uporabnikove identitete.

 

Dokument z označenimi spremembami.

Politika zasebnosti podjetja Rekono d.o.o.

Ta politika ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih podjetje Rekono sistemske integracije d.o.o. zbira od vas, ko obiščete spletne strani oz. uporabljate storitve podjetja Rekonod.o.o.

 

Podjetje Rekono se pri ponujanju svojih proizvodov in storitev močno zavzema za varovanje zasebnosti naših uporabnikov. Politika varstva zasebnosti razkriva vrsto in namen uporabe podatkov, ki jih na naših spletnih straneh in pri izvajanju storitev zbiramo, ter kako jih je moč popraviti, spremeniti ali izbrisati. Za brskanje po naših spletnih straneh ni potrebno razkritje vaših osebnih podatkov. V primerih, ko boste za pridobitev odgovora na vprašanje, ki nam ga boste poslali preko elektronskega naslova na naši spletni strani, sami želeli razkriti vaše kontaktne podatke, ali nam jih boste posredovali, ker boste želeli prejemati določene informacije podjetja Rekono, bomo slednje obravnavali skladno s pričujočo politiko varstva zasebnosti in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov imetnikov računa Rekono

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI IMETNIKOV RAČUNOV REKONO

Namen obdelave podatkov o posamezniku – uporabniku Rekona je zagotavljanje storitve elektronske identifikacije in avtentikacije za posameznike, ki so z upravljavcem sklenili pogodbo za uporabo storitve Rekono.

Uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev in registracijo svoje pravne identitete z odprtjem računa v okviru Rekona (v nadaljevanju: Rekono račun) pridobi pravico, da svoj Rekono račun z izbranim identifikacijskim sredstvom in avtentikacijskim postopkom uporablja v storitvah zaupanja za elektronske transakcije in drugih rešitvah oz. storitvah, vezanih na zanesljivo in varno predstavitev oz. potrditev (avtentikacijo) uporabnikove identitete (v nadaljevanju: storitve zaupanja).

Elektronska identiteta in e-identifikacija

Ravni zanesljivosti (stopnje zaupanja)

Rekono omogoča več stopenj oziroma ravni zanesljivosti, ki so usklajene s smernicami EU glede minimalnih tehničnih zahtev in postopkov za zagotavljanje ravni zanesljivosti elektronskih identifikacijskih sredstev.

(COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1502, 8 September 2015)

 

Na raven zanesljivosti elektronske identitete vpliva več elementov oziroma kriterijev, ki so podani tudi v smernicah EU za raven zanesljivosti elektronskih identitet:

 

ravni zanesljivosti sredstva e-identifikacije:

 -nizka (omejeno zaupanje; namen je zmanjšati nevarnost zlorabe ali spreminjanja identitete);

 -srednja (srednje zaupanje; namen je znatno zmanjšati nevarnost zlorabe ali spreminjanja identitete);

 -visoka (višje zaupanje; namen je preprečiti nevarnost zlorabe ali spreminjanja identitete);

elektronska identiteta temelji na pravni identiteti fizičnih ali pravnih oseb:

 -ob potrditvi identitete mora biti sklenjena veriga zaupanja med verodostojnim virom pravne identitete in elektronsko identiteto;

 -za srednji in visoki nivo je potrebno neposredno preverjanje identitete osebe (npr. fizična prisotnost ali druga elektronska identiteta enake ali višje ravni zanesljivosti) ali preko tretje osebe;

na raven zanesljivosti vplivajo še:

 -način registracije, aktivacije in upravljanja avtentikacijskih mehanizmov (npr. način vročitve, način dokazovanja posedovanja določenega mehanizma);

 -tehnične značilnosti avtentikacijskih mehanizmov (kar vem, kar imam, kar sem, dinamični elementi, večfaktorska avtentikacija).