Pogoji uporabe in zasebnost

Splošni pogoji uporabe storitev Rekono

Splošni pogoji urejajo uporabo spletne storitve za elektronsko identifikacijo in avtentikacijo Rekono (v nadaljevanju: storitev Rekono), ki jo uporabnikom zagotavlja družba Rekono d.o.o. Uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev in registracijo svoje pravne identitete z odprtjem računa v okviru sistema Rekono pridobi pravico, da svoj račun Rekono z izbranim identifikacijskim sredstvom in avtentikacijskim postopkom uporablja v storitvah zaupanja za elektronske transakcije in drugih rešitvah oz. storitvah ponudnikov elektronskih storitev, vezanih na zanesljivo in varno predstavitev oz. potrditev (avtentikacijo) uporabnikove identitete.

 

Dokument z označenimi spremembami.

General Terms and Conditions for the Use of the Rekono Service

These General Terms and Conditions govern the use of the Rekono online electronic identification and authentication service (hereinafter referred to as the “Rekono Service”) provided to Users by Rekono d.o.o. (hereinafter referred to as “Rekono” or the “Controller”). By accepting the General Terms and Conditions and registering their legal identity by opening an Account in the Rekono System (hereinafter referred to as the “Rekono Account”), the User acquires the right to use their Rekono Account with the selected authentication elements and authentication procedure in trust services for electronic transactions and in other solutions or services of providers of online and other electronic services that require reliable and secure representation and confirmation (authentication) of the User’s identity in order to access these services.

Politika varstva osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Rekono, sistemske integracije, d.o.o. se pri ponujanju svojih proizvodov in storitev močno zavzema za varovanje zasebnosti naših uporabnikov. Predmetno obvestilo je pripravljeno skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in razkriva vrsto, pravno podlago in namen uporabe osebnih podatkov, ki jih Rekono zbira na svojih spletnih straneh oziroma obdeluje pri zagotavljanju storitev Rekono, vključno z informacijami o uveljavljanju pravic posameznikov.

Politika piškotkov

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE NAMESTITVE IN UPORABE PIŠKOTKOV

Podjetje Rekono, sistemske integracije, d.o.o. se pri ponujanju svojih proizvodov in storitev močno zavzema za varovanje zasebnosti naših uporabnikov. Predmetno obvestilo je pripravljeno skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in razkriva vrsto, pravno podlago in namen uporabe osebnih podatkov, ki jih Rekono zbira na svojih spletnih straneh oziroma obdelujemo pri zagotavljanju storitev Rekono, vključno z informacijami o uveljavljanju pravic posameznikov.

Politika varstva osebnih podatkov imetnikov računa Rekono

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Rekono, sistemske integracije, d.o.o. se pri ponujanju svojih proizvodov in storitev močno zavzema za varovanje zasebnosti naših uporabnikov. Predmetno obvestilo je pripravljeno skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in razkriva vrsto, pravno podlago in namen uporabe osebnih podatkov, ki jih Rekono zbira na svojih spletnih straneh oziroma obdelujemo pri zagotavljanju storitev Rekono, vključno z informacijami o uveljavljanju pravic posameznikov.

Politika varstva osebnih podatkov imetnikov kvalificiranih potrdil Rekono za uporabo na osebni napravi

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Rekono, sistemske integracije, d.o.o. se pri ponujanju svojih proizvodov in storitev močno zavzema za varovanje zasebnosti naših uporabnikov. Predmetno obvestilo je pripravljeno skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in razkriva vrsto, pravno podlago in namen uporabe osebnih podatkov, ki jih Rekono zbira na svojih spletnih straneh oziroma obdelujemo pri zagotavljanju storitev Rekono, vključno z informacijami o uveljavljanju pravic posameznikov.

Elektronska identiteta in e-identifikacija

Ravni zanesljivosti (stopnje zaupanja)

Rekono omogoča več stopenj oziroma ravni zanesljivosti, ki so usklajene s smernicami EU glede minimalnih tehničnih zahtev in postopkov za zagotavljanje ravni zanesljivosti elektronskih identifikacijskih sredstev.

(COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1502, 8 September 2015)

 

Na raven zanesljivosti elektronske identitete vpliva več elementov oziroma kriterijev, ki so podani tudi v smernicah EU za raven zanesljivosti elektronskih identitet:

 

ravni zanesljivosti sredstva e-identifikacije:

 -nizka (omejeno zaupanje; namen je zmanjšati nevarnost zlorabe ali spreminjanja identitete);

 -srednja (srednje zaupanje; namen je znatno zmanjšati nevarnost zlorabe ali spreminjanja identitete);

 -visoka (višje zaupanje; namen je preprečiti nevarnost zlorabe ali spreminjanja identitete);

elektronska identiteta temelji na pravni identiteti fizičnih ali pravnih oseb:

 -ob potrditvi identitete mora biti sklenjena veriga zaupanja med verodostojnim virom pravne identitete in elektronsko identiteto;

 -za srednji in visoki nivo je potrebno neposredno preverjanje identitete osebe (npr. fizična prisotnost ali druga elektronska identiteta enake ali višje ravni zanesljivosti) ali preko tretje osebe;

na raven zanesljivosti vplivajo še:

 -način registracije, aktivacije in upravljanja avtentikacijskih mehanizmov (npr. način vročitve, način dokazovanja posedovanja določenega mehanizma);

 -tehnične značilnosti avtentikacijskih mehanizmov (kar vem, kar imam, kar sem, dinamični elementi, večfaktorska avtentikacija).