Rekono.TSP.QTSA (Qualified Time Stamp) Pravila delovanja

Agencija za certificiranje (Rekono.TSP) je vpisana v register overiteljev na nivoju EU in državni register overiteljev (XML oblika) , njeno delovanje pa je skladno z Uredbo eIDAS in Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu(Uradni list RS, št. 98/2004 – ZEPEP).

Rekono d.o.o. je vzpostavil in upravlja infrastrukturo javnih ključev Rekono.TSP, ki deluje kot ponudnik storitev zaupanja za kvalificirani elektronski časovni žig in druge storitve zaupanja, kot so overjanje digitalnih potrdil za kvalificirani elektronski podpis, kvalificirani elektronski žig, napredni elektronski podpis, napredni elektronski žig, elektronsko avtentikacijo in izdajanje naprednih elektronskih časovnih žigov

Pričujoči dokument, Rekono.TSP Pravila delovanja za kvalificirani elektronski časovni žig (v nadaljevanju RekonoQTSA Pravila delovanja), vsebuje pogoje uporabe in opis pravil ter postopkov, ki jih izvaja Rekono d.o.o. za izvajanje storitve kvalificiranega elektronskega časovnega žiga. RekonoQTSA Pravila delovanja vsebujejo poleg navedenega tudi opis tehničnih lastnosti in operativnih postopkov upravljanja infrastrukture IT, ki jo Rekono d.o.o. uporablja za izvajanje in upravljanje storitve kvalificiranega elektronskega žiga.

Kvalificirani elektronski časovni žigi, izdani po teh RekonoQTSA Pravilih delovanja, so jasno označeni z identifikacijskimi oznakami, navedenimi v poglavju 2.2 Naziv dokumenta in identifikacijske oznake.

Za potrebe izvajanja storitev zaupanja ima Rekono d.o.o. vzpostavljeno lastno infrastrukturo javnih ključev Rekono.TSP, ki obsega korenskega overitelja za izdajanje potrdil enotam za časovno žigosanje. V okviru storitve RekonoQTSA sta vzpostavljeni dve verigi zaupanja, in sicer veriga zaupanja, ki uporablja asimetrične ključe RSA (Rivest–Shamir–Adleman) in veriga zaupanja, ki uporablja asimetrične ključe ECC (Elliptic-curve cryptography).

Korenski overitelj RekonoQTSA, oziroma njegovo potrdilo javnega ključa v posamezni verigi zaupanja, predstavlja digitalno identiteto storitve (angl. Service digital identity) ter izhodišče zaupanja (angl. Trust Anchor) za preverjanje digitalnih potrdil enot za časovno žigosanje ter časovnih žigov.

Korenski overitelj RekonoQTSA izdaja digitalna potrdila le enotam za časovno žigosanje za izdajanje kvalificiranih elektronskih časovnih žigov v okviru ponudnika storitev zaupanja Rekono.TSP in strežnikom OCSP za preverjanje statusa potrdil.

V kolikor se vam dokument ne prikaže samodejno, je dostopen na tej povezavi.