Rekono.TSP (Trust Service Provider) Pravila delovanja

Agencija za certificiranje (Rekono.TSP) je vpisana v register overiteljev na nivoju EU in državni register overiteljev (XML oblika) , njeno delovanje pa je skladno z Uredbo eIDAS in Zakonom o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ) (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O).

Rekono d.o.o. je vzpostavil in upravlja infrastrukturo javnih ključev Rekono.TSP, ki deluje kot ponudnik storitev zaupanja za overjanje digitalnih potrdil za kvalificirani elektronski podpis, kvalificirani elektronski žig, napredni elektronski podpis, napredni elektronski žig, elektronsko avtentikacijo in izdajanje naprednih elektronskih časovnih žigov.

Pričujoči dokument, Rekono.TSP Pravila delovanja, vsebuje pogoje uporabe in opis pravil ter postopkov, ki jih izvaja Rekono d.o.o. za opravljanje storitev zaupanja, ki obsega registracijo naročnikov, izdajanje, obnovo in preklic digitalnih potrdil, objavo statusa digitalnih potrdil ter izdajanje naprednih elektronskih časovnih žigov. Rekono.TSP Pravila delovanja vsebujejo poleg navedenega tudi opis tehničnih lastnosti in operativnih postopkov upravljanja infrastrukture IT, ki jo Rekono d.o.o. uporablja za izvajanje in upravljanje storitev zaupanja.

Dokument Rekono.TSP Pravila delovanja predstavlja javni del notranjih pravil delovanja ponudnika storitev zaupanja Rekono.TSP. Zaupni del notranjih pravil delovanja ponudnika storitev zaupanja Rekono.TSP predstavlja interni poslovnik za upravljanje storitev in informacijske varnosti podjetja REKONO d.o.o. Nekvalificirana potrdila za uporabo v zaprtih sistemih so opredeljena v prilogi Rekono.TSP Pravil delovanja za dotično vrsto potrdila. Priloge so dostopne naročnikom, ki imajo z Rekono d.o.o. sklenjeno pogodbo za uporabo dotične vrste potrdila in subjektom, ki izkažejo upravičen interes.

Za potrebe izvajanja storitev zaupanja ima Rekono d.o.o. vzpostavljeno lastno infrastrukturo javnih ključev Rekono.TSP, ki obsega korenske overitelje, več podrejenih overiteljev ter seznamepreklicanih digitalnih potrdil in izdajateljeelektronskih časovnih žigov. V okviru Rekono.TSP je za kvalificirana potrdila vzpostavljena veriga zaupanja, ki uporablja asimetrične ključe RSA,ter dve verigi zaupanjaza nekvalificirane storitve zaupanja, in sicer veriga zaupanja, ki uporablja asimetrične ključe RSA in veriga zaupanja, ki uporablja asimetrične ključe ECC.