Politika varstva osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Rekono, sistemske integracije, d.o.o. se pri ponujanju svojih proizvodov in storitev močno zavzema za varovanje zasebnosti naših uporabnikov. Predmetno obvestilo je pripravljeno skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in razkriva vrsto, pravno podlago in namen uporabe osebnih podatkov, ki jih Rekono zbira na svojih spletnih straneh oziroma obdelujemo pri zagotavljanju storitev Rekono, vključno z informacijami o uveljavljanju pravic posameznikov.

I) Odgovornost podjetja Rekono

Podjetje Rekono spoštuje vašo zasebnost in pri zbiranju, hrambi in obdelavi vaših osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu podjetja Rekono določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje Rekono, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za varovanje zbranih podatkov.

Podjetje Rekono bo z vso skrbnostjo storilo vse, da bi bile informacije na spletnih straneh točne in podatki ažurni, a za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Podjetje Rekono si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Niti podjetje Rekono niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja tretjim osebam za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo in/ali zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi podjetje Rekono nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco.

Ključni elementi obdelave osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani Rekono in posameznikov, ki so izpolnili kontaktni obrazec/prijavo na sprejemanje novic na spletni strani Rekono:

Vrste osebnih podatkov

Nameni obdelave

Pravna podlaga

Roki hrame

 • ime
 • priimek (neobvezno)
 • elektronski naslov
 • podjetje (neobvezno)
 • drugi osebni podatki (neobvezno)
 • podatki o napravi in druge dnevniške podatke obiskovalcev spletnih strani Rekono
 • za namene obdelave vprašanja/zahtevka/naročila posameznika,
 • za pošiljanje e-novic,
 • za vabljenje na dogodke Rekono
 • za komunikacijo s posamezniki v zvezi s produkti in storitvami podjetja Rekono
 • za potrebe izboljšanja kakovosti lastnih produktov in storitev

privolitev, v skladu s točko (a) člena 6(1) Splošne uredbe

do preklica privolitve ali izpolnitve namena obdelave

II) Upravljavec osebnih podatkov

Rekono d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, info@rekono.si

III) Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):

Na podlagi 37. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ter na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, je imenovana zunanja pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov.

Kontaktni elektronski naslov DPO: podpora@rekono.si.

IV) Informacije o obstoju pravic posameznika

Upravljavec zagotavlja posamezniku vse pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih slednji ima na podlagi veljavnih predpisov in sicer:

 • pravica do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov in dostopa do osebnih podatkov,
 • pravica do popravka,
 • pravica do izbrisa (pravica do »pozabe«),
 • pravica do omejitve obdelave,
 • pravica do prenosljivosti podatkov,
 • pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov zaradi zakonitih interesov upravljavca.


Za uveljavljanje pravic se posameznik lahko obrne na kontaktni elektronski naslov upravljavca ali pooblaščene osebe (DPO).

V) Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko posameznik poda pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: (01) 2309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

VI) Vrste osebnih podatkov, ki so predmet obdelave

Upravljavec obdeluje osebne podatke o posameznikih, ki so obiskovalci spletnih strani Rekono in posameznikih, ki so izpolnili kontaktni obrazec/prijavo na sprejemanje novic na spletni strani Rekono.

Upravljavec ob posameznikovem obisku spletnih strani Rekono avtomatično pridobiva naslednje podatke o napravi in druge dnevniške podatke obiskovalcev spletnih strani Rekono:

 • datum in čas vsakega obiska spletne strani,
 • tip naprave (npr. pametni telefon ali tablica ali osebni računalnik),
 • različica operacijskega sistema (npr. Windows),
 • strojna platforma vaše naprave (npr. x86 ali ARM),
 • proizvajalec vaše naprave (npr. Samsung),
 • model vaše naprave (npr. Galaxy S2),
 • model, različica in jedro (angl. engine) vašega internetnega brskalnika (npr. Google Chrome 56 – webkit)
 • naslov(e) vseh obiskanih spletnih strani,
 • vaš IP naslov,
 • unikatni odtis naprave (angl. device fingerprint), izračunan na osnovi zgoraj naštetih podatkov, s katerimi lahko določimo, da gre za unikatni obisk spletne strani.


V primeru, kadar bo posameznik na spletnih straneh Rekono z izpolnjenim obrazcem/prijavo vpisal ter potrdil vnos svojih osebnih podatkov, kot so npr. ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko, ID komunikacijskega klienta, idr., bo upravljavec na osnovi prej izračunanega unikatnega odtisa uporabljene naprave posameznika uparil vse pretekle dogodke posameznika (npr. navedene na zgornjem seznamu) in jih povezal z osebnimi podatki posameznika tako, da bo lahko identificiral, katera spletna mesta je posameznik obiskal s parametri iz zgornjega seznama. Prav tako bodo z osebnimi podatki posameznika uparjeni vsi prihodnji obiski spletnih strani, razen, če posameznik ne bo tako želel (gl. Pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora).

VII) Nameni obdelave osebnih podatkov

Podatki se obdelujejo za namene obdelave vprašanja/zahtevka/naročila posameznika, za pošiljanje e-novic, za vabljenje na dogodke, ki jih podjetje Rekono organizira samostojno ali skupaj z drugimi osebami ter za komunikacijo s posamezniki v zvezi s produkti in storitvami podjetja Rekono. Osebne podatke upravljavec obdeluje tudi za potrebe izboljšanja kakovosti lastnih produktov in storitev ter statistično v zvezi z elektronskimi sporočili, ki jih upravljavec pošilja, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

VIII) Pravna podlaga za obdelavo

Osebne podatke, ki jih posamezniki posredujejo z izpolnjenim obrazcem/prijavo na spletni strani Rekono, upravljavec obdeluje na podlagi privolitve, v skladu s točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: »Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov«.

Privolitev je podana s klikom na gumb »pošlji« pod kontaktnim obrazcem oz. »prijava« pod poljem »Prijavite se na Rekono novice«. Privolitev lahko posameznik kadarkoli umakne oz. prekliče preko elektronske pošte na naslov: info@rekono.si. V primeru umika oz. preklica privolitve za obdelavo podatkov, bo upravljavec podatke, ki jih je posameznik posredoval, prenehal obdelovati za namene, za katere so bili zbrani. Morebitni umik oz. preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v obdobju pred umikom oz. preklicem privolitve.

IX) Roki hrambe

Osebni podatki se obdelujejo do preklica privolitve ali izpolnitve namena obdelave.

X) Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Obdelava osebnih podatkov posameznikov pri upravljavcu ne vključuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

XI) Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki posameznikov se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

XII) Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:

Osebni podatki obiskovalcev spletnih strani in posameznikov, ki so izpolnili kontaktni obrazec/prijavo na sprejemanje novic na spletni strani Rekono, se ne posredujejo drugim uporabnikom osebnih podatkov.

XIII) Končne določbe

Rekono d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev te Politike varstva osebnih podatkov imetnikov kvalificiranih potrdil Rekono za uporabo na osebni napravi kadar in kolikor bo to potrebno za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Ta Politika varstva osebnih podatkov imetnikov kvalificiranih potrdil Rekono za uporabo na osebni napravi velja in se uporablja od 20. septembra 2023 dalje.

 

Rekono, sistemske integracije, d.o.o.