Status delovanja / System status
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.IdP - Avtentikacija / Authentication
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.IdP - Avtentikacija s potisnim sporočilom / PushAuthentication
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.IdP - Ustarjanje in upravljanje računov / Account creation and administration
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.IdP -Upravljanje nivojev zaupanja v identiteto / Identity level administration
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.VeID - Video identifikacija / Video Identification
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.RA - Registracijska pisarna / Rekono Registration Authority
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.Sign - Napredni podpis / Advanced signature
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.OnePass.Sign - Podpisovanje preko potisnih sporočil / Signing via push messages
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.Validate - Validacija podpisa / Signature validation
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.TimeStamp - Napredni in kvalificirani časovni žig / Advanced and Qualified Time Stamp
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.Seal - Elektronski žig podjetja / Electronic Seal
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.3DSecure - Avtorizacija spletnih plačil / Web payment authorisation
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.PSD2 - PSD2 Plačila / PSD2 transactions
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%
Rekono.BeID - Denarnice in Flik / Wallets and Flik app
Vse storitve delujejo nemoteno / All services are Up & Running 100%