Splošni pogoji uporabe storitve Rekono

Splošni pogoji uporabe storitve Rekono

OPOZORILO: Ob registraciji v storitev Rekono se posameznik, ki želi uporabljati storitve Rekono (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe storitve Rekono (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji).

Z registracijo v storitev Rekono se uporabnik strinja s splošnimi pogoji. Če se s splošnimi pogoji ne strinja, registracija ni mogoča.

 1. 1. Splošno
  1. Ti splošni pogoji urejajo uporabo spletne storitve za elektronsko identifikacijo in/ali avtentikacijo Rekono (v nadaljevanju: storitev Rekono), ki jo lahko uporabljajo fizične osebe (v nadaljevanju: uporabnik), zagotavlja pa jo podjetje Rekono d.o.o. (v nadaljevanju: »podjetje Rekono« oz. upravljavec storitve).
  2. Vsebina splošnih pogojev se nanaša na pogoje uporabe storitve Rekono in predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljavcem in uporabniki storitve Rekono.
  3. Da bi uporabnikom zagotovil čim boljšo uporabniško izkušnjo, upravljavec storitve Rekono skrbi za stalno posodabljanje storitve Rekono. Uporabniki so seznanjeni in se strinjajo, da se oblika storitve, ki jo zagotavlja upravljavec storitve, občasno lahko spreminja brez predhodnega obvestila.
  4. Uporaba storitve Rekono je omogočena registriranim uporabnikom, ki storitev uporabljajo v skladu s temi splošnimi pogoji in drugimi navodili upravljavca.
  5. Z registracijo uporabnik s podjetjem Rekono kot ponudnikom storitve Rekono vzpostavi pogodbeno razmerje za uporabo storitve Rekono, ki predstavlja tudi pravno podlago za obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov v okviru storitve Rekono.
 1. 2. Predmet storitve:
  1. Uporabnik ima s sprejetjem splošnih pogojev pravico, da svoj račun storitve Rekono uporablja v okviru razpoložljivih avtentikacijskih mehanizmov (e-naslov/geslo, mobilni OTP (Rekono OnePass ali drugi TOTP), SMS-OTP in potrdila) v rešitvah oz. storitvah, ki temeljijo na predstavitvi oz. potrditvi uporabnikove e-identitete s pomočjo storitve Rekono. Vsa gesla za dostop so šifrirana z zasebnim ključem, shranjenim na varnem strojnem modulu (hardware security module oz. HSM).
  2. Uporabniku je dostop do storitve Rekono omogočen s prijavo z avtentikacijskim mehanizmom, ki ga je predhodno izbral/aktiviral. Vsi dostopi do podatkov se beležijo v namenskem podatkovnem skladišču storitve Rekono, pri čemer je vsak zapis revizijske sledi podpisan z zasebnim ključem, shranjenim na varnem strojnem modulu (hardware security module oz. HSM).
  3. Uporabnik mora varovati zaupnost avtentikacijskih mehanizmov in jih uporabljati v skladu z navodili. V primeru malomarnega ravnanja ali zlorabe storitve Rekono, ki ima škodljive posledice za podjetje Rekono ali druge uporabnike storitve Rekono, je uporabnik lahko odškodninsko ali kazensko odgovoren.
  4. Podatki o uporabniku in ostali podatki, povezani z računom storitve Rekono, se shranijo v namenskem podatkovnem skladišču podjetja Rekono na način, ki zagotavlja njihovo obdelavo v skladu z namenom zbiranja teh podatkov ter onemogoča dostop nepooblaščenim uporabnikom.
 1. 3. Sprejetje splošnih pogojev, trajanje in odpoved uporabe storitve Rekono
  1. Uporabnik pridobi pravico uporabe storitve Rekono za nedoločen čas tako, da se na spletnem mestu Rekono.si prijavi in sprejme pogoje storitve Rekono s klikom gumba »Strinjam se s pogoji uporabe«.
  2. S strinjanjem uporabnika s pogoji storitve Rekono se račun Rekono aktivira.
  3. Opis delovanja storitve Rekono v različici, veljavni ob sprejetju splošnih pogojev, je del splošnih pogojev in dostopen na www.rekono.si.
  4. Uporabnik lahko uporabo storitve Rekono kadar koli odpove z možnostjo »Izbriši račun Rekono« v aplikaciji storitve Rekono. V tem primeru bodo uporabnikovi podatki v njegovem računu Rekono hranjeni in izbrisani v skladu z relevantnimi predpisi.
  5. Podjetje Rekono hrani sledeče podatke o uporabniku: ime, priimek, naslov bivanja, davčna številka, datum rojstva, telefonska številka in email naslovi. Nabor podatkov je odvisen od nivoja zaupanja v identiteto, podatki se ne posredujejo brez privolitve uporabnika.
  6. Podjetje Rekono lahko v primeru zlorabe računa Rekono odpove uporabo storitve s takojšnjim učinkom, uporabnikove podatke pa hrani v skladu z relevantnimi predpisi. Podjetje Rekono v razmerju do uporabnika ne prevzema nobene odškodninske in pravne odgovornosti v primeru kakršnih kolih zahtevkov iz tega naslova.
  7. Za zlorabo velja zlasti:
   1. če da uporabnik svoje identifikacijsko sredstvo za avtentikacijo njegove identitete s pomočjo storitve Rekono v uporabo drugemu posamezniku, da se ta v pravnih poslih lažno predstavlja z identiteto uporabnika,
   2. če uporabnik z identiteto, avtenticirano preko računa Rekono, z neželenim oglaševanjem ali v kakšni drugačni obliki druge osebe nadleguje, jih ogroža ali jim škoduje,
   3. če uporabnik z identiteto, avtenticirano preko računa Rekono, pri priklicu in shranjevanju, posredovanju, distribuciji ali prikazu določenih vsebin krši zakonske omejitve (na primer zakonodajo o avtorskih pravicah, prepovedi, osebnostne pravice po kazenskem in obligacijskem zakonu) ali zlorabe svojih podatkov za dostop ne opusti ali ne prepreči,
   4. če uporabnik ob utemeljenem sumu zloraba njegovega Rekono avtentikacijskega sredstva nemudoma ne obvesti podjetja Rekono,
   5. vsako nepooblaščeno analiziranje sistemskih funkcij storitev podjetja Rekono ali podatkov v napravah, podatkovnih zbirkah ali storitvah, dosegljivih prek računa Rekono, ter manipulacija teh podatkov in/ali dokumentov; za zlorabo se šteje že poskus takšnih dejanj.
 1. 4. Stroški
  1. Osnovna storitev Rekono je za uporabnika brezplačna.
 1. 5. Pravice in obveznosti upravljavca
  1. Podjetje Rekono lahko po večkratnem neuspešnem poskusu prijave z uporabniškim imenom in geslom uporabniku onemogoči dostop do računa Rekono.
  2. Podjetje Rekono lahko v primeru zlorabe storitve Rekono uporabniku onemogoči uporabo njegovega računa storitve Rekono s takojšnjim učinkom in nemudoma izvede druge potrebne varnostne ukrepe in postopke, ne da bi uporabnika o tem posebej obvestilo.
  3. Podjetje Rekono se zavezuje, da bo uporabniku do odpovedi uporabe storitve Rekono ohranilo razpoložljivost storitve Rekono ter da bo po zaključku uporabniškega razmerja njegove podatke v računu Rekono hranilo in izbrisalo v skladu z relevantnimi predpisi.
 1. 6. Odgovornost
  1. Račun storitve Rekono je uporabniku na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Ker je treba občasno izvajati servisna in vzdrževalna dela na sistemih, v tem obdobju račun Rekono morda začasno ne bo na voljo. Podjetje Rekono izrecno opozarja, da začasne nezmožnosti uporabe storitev nikoli ni mogoče povsem izključiti. Podjetje Rekono v zvezi s tem jamči samo za škodo, nastalo zaradi grobe malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za posledično škodo ali izgubljeni dobiček je v celoti izključena.
  2. Podjetje Rekono ne odgovarja za to, da lahko uporabnik do računa Rekono dostopa samo omejeno ali sploh ne, če so razlogi za to uporaba tehničnih komponent (npr. strojne in programske opreme) ali razpoložljivost internetnega dostopa pri uporabniku.
  3. Podjetje Rekono za programsko opremo, ki je ni dobavilo samo in s tem ni predmet storitve podjetja Rekono, ne prevzema nobene odgovornosti ter ne odgovarja za napake in posledično škodo.
 1. 7. Pravice uporabnika
  1. Od podjetja Rekono lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave, prav tako ima pravico do ugovora obdelavi. Za uveljavljanje pravic se obrnite na kontakt info@rekono.si
  2. Podjetje Rekono vam bo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočilo vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredovalo vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen.
  3. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabite sledeči elektronski naslov, kamor naslovite svojo zahtevo: info@rekono.si
  4. Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko prek obrazca podate prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
  5. V okviru Rekona se ne izvaja atomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje.
 1. 8. Obveznosti uporabnika
  1. Da se prepreči zloraba avtentikacijskih sredstev, jih mora uporabnik uporabljati z vso potrebno skrbnostjo in pazljivostjo. Uporabnik je odgovoren za izbiro avtentikacijkega sredstva in njegovo uporabo.
  2. Uporabnik mora morebitne spremembe svojih uporabniških podatkov nemudoma posodobiti v računu storitve Rekono.
  3. Uporabnik mora zaradi preprečitve zlorabe njegovega računa Rekono skrbno ravnati s podatki za dostop do računa, da se ne razkrijejo drugim in da se prepreči možna zloraba teh podatkov oz. računa storitve Rekono.
  4. Uporabnik mora vsak sum zlorabe njegovih podatkov za dostop do računa storitve Rekono nemudoma sporočiti podjetju Rekono po elektronski pošti na naslov info@rekono.si, poleg tega pa mora povrniti vsakršno škodo, ki jo je povzročila s posredovanjem ali grobo malomarno uporabo svojih podatkov za dostop.
 1. 9. Piškotki
  1. Spletno mesto idp.rekono.si uporablja piškotke, ki omogočajo nemoteno delovanje storitve. V uporabo piškotkov privolite z uporabo naših storitev.
 1. 10. Kaj so piškotki
  1. Piškotek (cookie) je majhna datoteka, ki shrani vaše spletne nastavitve. Prenese se preko brskalnika med prvim obiskom na spletnem mestu. Ko se naslednjič vrnete na stran preko iste naprave, lahko brskalnik preveri, ali je soroden piškotek prisoten (torej tisti, ki vsebuje ime strani), in uporabi podatke iz piškotka ter jih pošlje nazaj strani. To omogoča spletnim mestom, da prepoznajo, da jih je uporabnik že predhodno obiskal, in v nekaterih primerih temu prilagodijo prikazano vsebino.
  2. Piškotki so neškodljivi za računalnik in ne hranijo osebnih podatkov, pač pa s shranjenimi šifriranimi informacijami omogočajo nekatere osnovne funkcije spletne trgovine in pomagajo izboljšati vašo izkušnjo na spletni strani, nam pa omogočajo vpogled v uporabo našega spletnega mesta.
   Namen piškotkov je, da na spletni strani shranijo vaše prednostne izbire in druge informacije, s pomočjo katerih se trudimo spletno stran še izboljšati. S piškotki ne zbiramo informacij, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati. Skoraj vsako spletno mesto uporablja tehnologijo piškotkov.
 1. 11. Piškotki, ki jih uporablja naše spletno mesto
   1. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za začasno identifikacijo med obiskom spletne strani. Piškotek se na vaš računalnik shrani začasno in se izbriše, ko uporabnik zapre spletni brskalnik. Ta piškotek je potreben za normalno delovanje spletnega mesta idp.rekono.si.
   2. Nekateri piškotki niso nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, pripomorejo pa k boljši izkušnji uporabnika, nam pa omogočijo vpogled v uporabo naše spletne strani.
   3. Spletno mesto Slo-idp.rekono.si uporablja sistem Google Analytics za anonimno beleženje obiskov in uporabo našega spletnega mesta. Omogoča nam boljše razumevanje, kako obiskovalci uporabljate naše spletno mesto in kako lahko vašo izkušnjo na spletni strani še izboljšamo. Da lahko program deluje, uporablja več piškotkov za anonimno zbiranje podatkov in poročanje o gibanjih na spletnem mestu brez prepoznavanja posameznih obiskovalcev (več informacij o piškotkih storitve Google Analytics in zasebnosti najdete tukaj.).
   4. Seznam vseh piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto idp.rekono.si:
Vrsta piškotkaNamenČas trajanja
JSESSIONIDvodenje sejeseja
_idp_authn_lc_keyvodenje sejeseja
_idp_sessionIdP sejaIDP seja
_shibsession_UNIQUE_IDSP sejaSP seja
_gaGoogle Analytics2 leti
_gidGoogle Analytics1 dan
rekonoLoginNameporabniško ime (base64)seja/30 dni

Piškotke za anonimno analizo lahko kadarkoli omogočite ali onemogočite z nastavitvijo piškotkov v vašem spletnem brskalniku. Več o piškotkih in o postopkih izbrisa piškotkov v različnih spletnih brskalnikih lahko preberete na http://www.allaboutcookies.org.

 1. 12. VARNOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
  1. Varovanje obdelave osebnih podatkov poteka skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov, vsakokratno veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov ter pravilnika o varovanju osebnih podatkov podjetja Rekono.
 1. 13. SKLEPNO
  1. Podjetje Rekono se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov storitve Rekono. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki storitve Rekono in v okviru relevantnih zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika storitve Rekono ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.
  2. Vaša vprašanja v zvezi z varnostjo vaših osebnih podatkov pri uporabi storitve Rekono lahko pošljete na info@rekono.si.