Poslovni zajtrk ZEIDES 2024

Letošnji, že tradicionalni poslovni zajtrk Združenja EIDES, je bil še prav posebej zanimiv, saj smo se z več kot 100 udeleženci, spoštovanimi gosti in eminentnimi predavatelji sestali v prelomnem trenutku, ob težko pričakovanem izidu Uredbe eIDAS 2, ki je stopila v veljavo 20.5. letos.

Uredba eIDAS 2 na področje elektronske identifikacije in storitev zaupanja prinaša vrsto sprememb in novosti, ki so bile predmet konstruktivne razprave.

Med rešitvami in storitvami elektronske identifikacije izstopa ureditev izdajanja evropske denarnice za digitalno identiteto, med storitvami zaupanja pa elektronsko arhiviranje elektronskih podatkov in elektronskih dokumentov, upravljanje naprav za ustvarjanje elektronskega podpisa oz. elektronskega žiga na daljavo, izdaja in potrjevanje veljavnosti elektronskih potrdil o atributih ter beleženje elektronskih podatkov v elektronski evidenci.

Zaradi zagotavljanja enotne kakovostne in varnostne ravni izvajanja elektronske identifikacije in storitev zaupanja uredba eIDAS 2 podrobneje določa postopke certificiranja ponudnikov in sredstev ter postopkov za izvajanje elektronske identifikacije in storitev zaupanja, zahteve za ponudnike storitev pa širi tudi na ponudnike nekvalificiranih storitev zaupanja.

Izredno pomembno za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti storitev zaupanja je uvrstitev teh storitev med bistvene oz. pomembne, kot to opredeljujeta NIS 2 direktiva in prihajajoči novi zakon o informacijski varnosti (ZInfV-1).

Omenjene zahteve širijo krog subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki bodo zavezani k izvajanju prenovljene uredbe eIDAS in predpisov o informacijski varnosti, ter dvigajo prag skladnosti, ki ga bodo morali ti subjekti dosegati v postopkih elektronske identifikacije in kvalificiranih oz. nekvalificiranih storitvah zaupanja.

Druga obvestila