Omejevanje visokotveganih dostopov

V zadnjem času se tako v tujini kot tudi pri nas (https://www.cert.si/letna_porocila/porocilo-o-kibernetski-varnosti-za-leto-2021/) srečujemo s hitrim naraščanjem števila phishing napadov na nevešče uporabnike, pri katerih se uporabljajo različne rešitve za anonimizacijo (TOR, Nord VPN, Express VPN, …) za izvedbo dejanske kraje podatkov. Več o phishing napadih najdete na povezavi https://www.rekono.si/sl/nikoli-in-nikomur-ne-posredujte-svojih-potrditvenih-kod/.

 

Da bi takšne zlorabe v prihodnje onemogočili, bomo skladno s priporočili in na pobudo Hranilnice LON pričeli z omejevanjem dostopa do vseh storitev Rekono za IP naslove, ki bodo označeni kot visoko tvegani. Rešitev bo implementirana postopno, tako da bodo najprej omejeni dostopi iz TOR omrežja, kasneje pa še iz ostalih tveganih virov.

Druga obvestila

PUK Koda

Z 2. septembrom 2019 bo storitev Rekono dobila pomembno novost za varno uporabo in upravljanje uporabniškega računa. Vsak uporabnik, ki bo opravil registracijo po navedenem

Preberi več »