OBVESTILO ZA STRANKE CERTIFIKATSKE AGENCIJE – POŠTA®CA POŠTE SLOVENIJE d. o. o.

Ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja POŠTA®CA izvajanje storitev zaupanja izdajanja kvalificiranih in nekvalificiranih digitalnih potrdil prenaša na Rekono.TSP

Pošta Slovenije d. o. o. bo z dnem prenehanja izdajanja potrdil (29.06.2023) prenesla upravljanje storitve Certifikatske agencije – POŠTA®CA na drugega ponudnika storitev zaupanja Rekono.TSP, ki ga je ustanovil in ga upravlja družba Rekono d. o. o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Ponudnik storitev zaupanja Rekono.TSP je akreditiran ponudnik storitev zaupanja v skladu z Uredbo eIDAS za overjanje digitalnih potrdil za kvalificirani elektronski podpis, kvalificirani elektronski žig, napredni elektronski podpis, napredni elektronski žig, potrdil za elektronsko avtentikacijo in izdajanje naprednih elektronskih časovnih žigov.

Ponudnik storitev zaupanja Rekono.TSP bo od 29.06.2023 do konca poteka veljavnosti vseh izdanih in aktiviranih potrdil POŠTA®CA (t.j. lahko največ do 28.06.2028) naročnikom oziroma imetnikom teh potrdil zagotavljal in izvajal preklic potrdil in objavo statusa potrdil. Vsa potrdila Certifikatske agencije – POŠTA®CA so bila izdana po Politiki POŠTA®CA, javni del notranjih pravil delovanja (Verzija 1.4.1, Datum izdaje 12.05.2023, dostopna na povezavi Politika POŠTA®CA), ki ostane v veljavi kot referenca za potrebe ocene postopkov overitelja POŠTA®CA do datuma prenehanja izdaje potrdil (t.j. največ do 28.06.2023). V nadaljevanju Politika POŠTA®CA.

Za potrebe izvajanja preklicev potrdil POŠTA®CA in objav statusa teh potrdil bo ponudnik storitev zaupanja Rekono.TSP izdal Rekono.TSP Pravila delovanja za POŠTA®CA (29.06.2023), katerih del postane tudi Politika POŠTA®CA (dostopna na povezavi Rekono.TSP Pravila delovanja za POŠTA®CA).

Druga obvestila