Uporaba elektronske osebne izkaznice kot elementa avtentikacije v Rekono OnePass

Družba Rekono je objavila novo različico aplikacije OnePass, ki porabnikom računa Rekono omogoča, da do storitev Rekono in ponudnikov informacijskih storitev, ki se zanašajo na storitve Rekono, dostopajo po potrditvi svoje identitete s sredstvom elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti, nameščenim na elektronski osebni izkaznici.

 

Prednost nove funkcionalnosti aplikacije OnePass je enostavna, uporabniku prijazna uporaba elektronske osebne izkaznice, ki imetniku tega identifikacijskega dokumenta omogoča, da od kjerkoli, brez namenskega čitalca in računalnika, preko pametnega telefona in z računom Rekono, na visoki ravni zaupanja potrdi svojo identiteto in se, če je potrebno, podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom.

 

Novi postopek potrditve identitete uporabnik računa Rekono izvede na svojem pametnem telefonu z izbiro prijavnega mehanizma “E-OI Z UPORABO ONEPASS” v aplikaciji OnePass. Po aktiviranju OnePass svojo osebno izkaznico k telefonu približa tako, da ta lahko preko brezstične povezave (NFC) dostopa do zapisov na čipu osebne izkaznice. Sledi vnos PIN za avtorizacijo prenosa podatkov sredstva elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti s čipa osebne izkaznice v aplikacijo OnePass. Z uspešnim prenosom podatkov je prijava zaključena.

 

Rezultat opisanega načina avtentikacije z elektronsko osebno izkaznico in aplikacijo OnePass je prijava uporabnika računa Rekono z visoko ravnijo zaupanja v njegovo identiteto, ki je skladna z Uredbo eIDAS in drugimi EU oz. nacionalnimi predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo, elektronski podpis in druge storitve zaupanja ter večfaktorsko avtentikacijo uporabnika za dostop do spletnih in drugih elektronskih storitev.

Druga obvestila

Omejevanje visokotveganih dostopov

V zadnjem času se tako v tujini kot tudi pri nas (https://www.cert.si/letna_porocila/porocilo-o-kibernetski-varnosti-za-leto-2021/) srečujemo s hitrim naraščanjem števila phishing napadov na nevešče uporabnike, pri katerih se

Preberi več »