OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI IMETNIKOV RAČUNOV REKONO

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Rekono d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, info@rekono.si
 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):

info@rekono.si

 

Namen obdelave osebnih podatkov:

Namen obdelave podatkov o posamezniku – uporabniku Rekona je zagotavljanje storitve elektronske identifikacije in avtentikacije za posameznike, ki so z upravljavcem sklenili pogodbo za uporabo storitve Rekono.

Uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev in registracijo svoje pravne identitete z odprtjem računa v okviru Rekona (v nadaljevanju: Rekono račun) pridobi pravico, da svoj Rekono račun z izbranim identifikacijskim sredstvom in avtentikacijskim postopkom uporablja v storitvah zaupanja za elektronske transakcije in drugih rešitvah oz. storitvah, vezanih na zanesljivo in varno predstavitev oz. potrditev (avtentikacijo) uporabnikove identitete (v nadaljevanju: storitve zaupanja).

V vlogi za pridobitev potrdila Rekono in v računu, ki ga v Rekonu odpre uporabnik, se o uporabniku obdelujejo različni nabori osebnih podatkov glede na želeno raven zanesljivosti identifikacijskega sredstva Rekona:

  • raven »0«: naslov uporabnikove e-elektronske pošte in številka njegovega pametnega telefona;
  • raven »10«: podatki ravni »0« + ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, davčna številka;
  • raven »20« in »30«: podatki ravni »10« + kvalificirano potrdilo, številka osebnega dokumenta, tip osebnega dokumenta in datum veljavnosti dokumenta.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Točka (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: »obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe«.

Uporabnik z registracijo in odprtjem Rekono računa z upravljavcem sklene pogodbo za uporabo Rekona v skladu s Splošnimi pogoji uporabe storitve Rekono in spremljajočimi navodili.

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 

Osebni podatki imetnika računa Rekono se posredujejo fizični ali pravni osebi, ki se zanaša na elektronsko identifikacijo z identifikacijskim sredstvom Rekono (t.i. »zanašajoča se stranka«, točka 6 člena 3 Uredbe eIDAS)

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki imetnika računa Rekono se ne prenašajo v tretjo državo.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Osebni podatki uporabnikov Rekona se hranijo 10 let.

 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

 Uporabnik lahko zahteva: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave, prav tako ima pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje pravic se obrnite na kontakt info@rekono.si

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Informacije o tem:

  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da, pogodbena
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Da, če zahtevanih podatkov ne zagotovi, ne more odpreti Rekono računa.

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Obdelava podatkov v evidenci Rekono računov ne vključuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.