Demo okolje Rekono za testiranje funkcionalnosti IdP sistema

Namestitev programske opreme

 

Za integracijo aplikacije v okolje Rekono(DEMO) je potrebno imeti podporo za SAMLv2 protokol v aplikaciji, ali pa si namestiti programsko opremo, ki omogoči SAML podporo aplikaciji z minimalnimi potrebnimi spremembami aplikacije. Programska oprema, ki omogoči podporo za SAMLv2 protokolj je na primer Shibboleth-SP programska oprema, ki jo lahko namestite na Linux in Windows strežnike.

 

  1. Linux: Shibboleth-SP (Service Provider) je na voljo na povezavi shibboleth-sp z vsemi podprtimi operacijskimi sistemi v svojih podmapah. Vsaka podmapa je vrhnja mapa YUM repozitorija določenega operacijskega sistema (RHEL7 = CentoS7), ki vsebuje datoteko security:shibboleth.repo, ki jo shranite v /etc/yum.repos.d/shibboleth.repo. Shibboleth programsko opremo nato namestite z ukazom yum install shibboleth
  2. Windows: Povezava na MSI paket: shibboleth-sp Windows. Namestitev po navodilih na povezavi Namestitev Shibboleth-SP programske opreme na Windows OS.

Seznam datotek za prilagoditev Shibboleth-SP programske opreme

 

Datoteke za integracijo aplikacije v DEMO okolje Rekono(DEMO), z uporabo Shibboleth-SP programske opreme. Datoteke shranimo na ustrezno mesto in naslovimo v datoteki /etc/shibboleth/shibboleth2.xml

 

  • Metadata datoteka IdP sistema Rekono(DEMO): idptst-metadata.xml (shranimo v podmapo /etc/shibboleth/metadata/)
  • Datoteka za preslikavo atributov, ki jih posreduje Rekono(DEMO) IdP, v lokalne spremenljivke CGI okolja: idptst-attribute-map.xml (shranimo v podmapo /etc/shibboleth/maps/)

SELinux .pp datoteka

  • Datoteka .pp za prilagodite SElinux, ki omogoči delovanje shibboleth-SP programske opreme pri aktivni SElinux politiki: mod_shib-to-shibd.pp

Za dostop do testnega okolja izpolnite zahtevek na tej povezavi.

Podjetje OSI d.o.o, ki skrbi za delovanje sistema Rekono, ima dolgoletne izkušnje na področju informacijskih sistemov, sistemov elektronske identitete in elektronskih podpisov, sistemov informacijske varnosti ter sistemske integracije.

© 2019 Rekono d.o.o., Vse pravice pridržane