Težave v delovanju sistema: v delovanju sistema zaznavamo težave zaradi odpovedi komunikacijskih poti do dveh lokacij (Ljubljana in Maribor). V kolikor ponudnik komunikacijskih storitev ne odpravi težave v doglednem času, bomo preklopili na 3., rezervno lokacijo