Pogosto zastavljena vprašanja

Za vas smo na enem mestu zbrali vsa pogosto zastavljena vprašanja. Če svojega odgovora ne najdete, nam pišite na podpora@rekono.si.

Splošno

 

Rekono je rešitev za zanesljivo preverjanje identitete s prijaznim uporabniškim vmesnikom ter za varno dostopanje do aplikacij kjerkoli in kadarkoli.

V preteklosti je vsaka stran na internetu, vsaka spletna trgovina in banka sama upravljala uporabniške podatke:

  • - uporabniško ime in geslo
  • - e-naslov
  • - fizični naslov
  • - številko kreditne kartice
  • - davčno številko

To se je izkazalo kot zelo problematično, saj je uporabnik puščal svoje podatke po vsem spletu, hkrati pa tudi spletne strani niso bile prepričane v pravilnost podatkov, ki jih je uporabnik vtipkal.

Spletne strani so tudi s težavo varovale uporabniške podatke - velikokrat se je zgodilo, da so hekerji ukradli uporabniške podatke slabo varovani spletni strani. Zato se je tudi zakonodaja zaostrila in le malo spletnih strani je popolnoma skladnih z njo.

Rekono poskrbi za to težavo, saj uporabnik vtipka svoje podatke le v sistemu Rekonu, vse spletne aplikacije, ki uporabljajo Rekono, pa so lahko prepričane v istovetnost podatkov. Ker je Rekono namenski produkt, katerega osnovna naloga je varovanje, preverjanje, posredovanje, zagotavljanje skladnosti z zakonodajo, so vaši podatki v Rekonu varni.

S pomočjo računa Rekono ustvarite verodostojno elektronsko identiteto, ki je preverjena v več registrih in zaupanja vrednih virih podatkov, skladno z uredbo EIDAS in lokalno zakonodajo. Račun Rekono vam prihrani čas, saj lahko z njim varno dostopate do aplikacij kjerkoli in kadarkoli, tudi na mobilnih napravah, ponudniki storitev pa so lahko prepričani v vašo istovetnost in vedo, kdo se prijavlja v njihove aplikacije/storitve.

Račun Rekono lahko uporabljate za dostop do spletnih aplikacij, spletnih trgovin, bančnih aplikacij in storitev, vključenih v sistem Rekono.

PayPal varuje številko kreditne kartice, ki je uporabniku tako ni treba puščati vsenaokoli po spletu. To je vsekakor dobro. Rekono pa varuje in preverja osebne podatke. Uporabnik v sistemu Rekono ne more imeti lažnih podatkov, saj so ti preverjeni. Tako so spletne aplikacije, ki uporabljajo Rekono, prepričane v istovetnost uporabnika. Vez zaupanja je vzpostavljena.

Rekono se je zgledoval tudi po izkušnjah, pridobljenih z uporabniki digitalnih potrdil. Uporabniki načeloma digitalnim potrdilom zaupajo, ker je malo zlorab. Hkrati pa jih jezi njihova zahtevna uporaba, še posebej na mobilnih telefonih.

Rekono zagotavlja enako raven varnosti s precej boljšo uporabniško izkušnjo. Hkrati Rekono deluje na vseh napravah, ki jih uporabnik ima, ne le na tistih z nameščenim digitalnim potrdilom.

V okviru storitve Rekono se z uporabo močnih kriptografskih algoritmov in strojnih varnostnih modulov (Hardware Security Module) zagotavlja varnost podatkov, kot so uporabniška gesla in enkratne kode. Vsi varnostno občutljivi podatki so tako varovani s kriptografskimi algoritmi, kot so zgoščevalne funkcije (SHA-256 ali močnejši), HMAC (zgoščevalna funkcija overjena s simetričnim ključem dolžine 256 bitov) in šifriranje z uporabo simetričnih ključev AES 256. Vse operacije s kriptografskimi ključi se izvajajo v strojnih varnostnih modulih.

Vsak uporabnik lahko skladno s Splošnimi pogoji uporabe storitve Rekono, uporabo računa Rekono kadar koli odjavi s funkcijo »Ukinitev uporabniškega računa« v nadzorni plošči računa Rekono. Po odjavi bodo uporabnikovi podatki v računu Rekono samodejno izbrisani. Uporabnik bo o izbrisu obveščen. Obnovitev računa Rekono ni mogoča.

Ne glede na navedeno se podatki uporabnika o računu Rekono kot sredstvu elektronske identifikacije ter podatki glede kvalificiranega potrdila, hranijo še deset let po koncu veljavnosti računa Rekono, skladno z 11. in 27. členom Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21-ZDU-1M). V navedenem obsegu izbrisa osebnih podatkov, skladno s členom 17 (3) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ni mogoče doseči.

Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti podjetja Rekono d.o.o.

Registracija računa

 

Za registracijo računa Rekono potrebujete le e-naslov in mobilni telefon. Med postopkom registracije lahko dodate kvalificirano digitalno potrdilo in vnesete osebne podatke.

Če kode za potrditev lastništva e-naslova niste prejeli v petih minutah po poslani zahtevi, preverite, ali ste vnesli pravilen e-naslov in preverite "neželeno" pošto. Pojdite na prejšnji korak in še enkrat vnesite vse potrebne podatke za začetek registracije.

Če kode za potrditev lastništva številke mobilnega telefona niste prejeli v petih minutah in se nahajate na območju EU, preverite, ali ste vnesli pravilno telefonsko številko, tako da ponovite prejšnji korak začetka registracije. Če SMS ne prispe v 20-ih minutah, obvestite Rekono podporo na support@rekono.si

Storitev Rekono zaradi zahtev GDPR ne omogoča registracije novega uporabniškega računa brez potrditve lastništva številke mobilnega telefona. Pri podjetju Rekono se zavedamo pomena varnosti in zasebnosti. Mobilni telefon je ključni element za zagotavljanje dodatnega preverjanja pri prijavi v izbrane storitve.

Rekono se uporablja kot spletna osebna izkaznica, zato se za izkazovanje identitete ter visoko stopnjo verodostojnosti uporablja le en račun z dodanimi osebnimi podatki. Čeprav omogočamo registracijo več računov na eno telefonsko številko, dovoljujemo uporabo le enega "preverjenega" računa z istimi osebnimi podatki.

Rekono podpira "navadna" digitalna potrdila in potrdila na pametni kartici kvalificiranih izdajateljev. Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdaja pet overiteljev: Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA, Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA, Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB, Halcom d.d. - Halcom CA in Ministerstvo za obrambo republike Slovenije - SIMoD-PKI. Uporabite digitalno potrdilo kvalificiranega izdajatelja in vnesite osebne podatke, ki se ujemajo s tistimi na digitalnem potrdilu.

Račun Rekono omogoča registracijo več e-naslovov znotraj istega računa. Poleg službenih e-naslovov vedno registrirajte še zasebni e-naslov, ki je označen kot naslov za obveščanje, saj je za vse spremembe potreben dostop do tega naslova. Pri prijavi lahko kot uporabniško ime navedete vse e-naslove, povezane z vašim računom.

Za registracijo lahko uporabite tudi predplačniško številko mobilnega telefona. Pomembno je le, da imate edino vi dostop do SMS sporočil, kamor boste prejemali enkratna gesla.

ePodpis in storitve zaupanja

 

Rekono d.o.o. je vzpostavila in upravlja infrastrukturo javnih ključev Rekono.TSP, ki deluje kot ponudnik storitev zaupanja za overjanje elektronskih oz. digitalnih potrdil za kvalificirani elektronski podpis, kvalificirani elektronski žig, napredni elektronski podpis, napredni elektronski žig, elektronsko avtentikacijo in izdajanje naprednih elektronskih časovnih žigov.

1.Kvalificirana potrdila za:
  -napredni elektronski podpis ustvarjen s storitvijo za digitalni podpis na daljavo Rekono.Sign;
  -kvalificirani elektronski podpis ustvarjen s storitvijo za digitalni podpis na daljavo Rekono.Sign;
  -napredni elektronski žig ustvarjen s storitvijo za digitalni podpis na daljavo Rekono.Sign;
  -kvalificirani elektronski žig ustvarjen s storitvijo za digitalni podpis na daljavo Rekono.Sign;
  -storitev kvalificiranega elektronskega časovnega žiga Rekono.QTSA;

2.Nekvalificirana potrdila za:
  -napredni elektronski podpis ustvarjen s storitvijo za digitalni podpis na daljavo Rekono.Sign;
  -napredni elektronski žig ustvarjen s storitvijo za digitalni podpis na daljavo Rekono.Sign;
  -storitev elektronskega časovnega žiga Rekono.TSA;
  -za elektronsko avtentikacijo;
  -za strežnike OCSP;
  -za upravljanje interne infrastrukture ponudnika storitev zaupanja Rekono.TSP.

Kvalificirana in nekvalificirana potrdila Rekono za elektronski podpis ali elektronski žig so namenjena elektronskemu podpisovanju ali elektronskemu žigosanju podatkov oz. dokumentov v digitalni obliki.

Uporabniku avtentikacija z računom Rekono.ID srednje ali visoke ravni zanesljivosti omogoča, da s storitvijo Rekono.Sign za elektronski podpis na daljavo ustvari napredni elektronski podpis, ali napredni elektronski podpis s kvalificiranim potrdilom, ali kvalificirani elektronski podpis Rekono.Sign za elektronski podpis na daljavo in preveri veljavnost elektronskega podpisa.

Elektronski podpis ali elektronski žig se na sistemu Rekono.Sign za digitalni podpis na daljavo ustvari z uporabo ključev za enkratno uporabo.

Ob vsakem zahtevku za elektronski podpis se po uspešni avtentikaciji uporabnika z računom Rekono.ID v rešitvi RekonoSign za ustvarjanje podpisa na daljavo, ki deluje na namenskem strojnem varnostnem modulu (t.i. HSM), ustvari nov par javnega in zasebnega ključa in izda pripadajoče digitalno potrdilo javnega ključa. Zasebni ključ za elektronski podpis se takoj po kreiranju elektronskega podpisa uniči z mehanizmi strojnega varnostnega modula (HSM), kar onemogoča naknadno uporabo zasebnega ključa za kateri koli drugi namen. Digitalno potrdilo pripadajočega javnega ključa se po ustvarjanju podpisa hrani in uporablja le za preverjanje elektronskega podpisa.

Uredba eIDAS določa, da je napredni elektronski podpis niz podatkov v elektronski obliki, ki jih podpisnik uporablja za podpisovanje dokumentov in drugih podatkov v elektronski obliki, in ki izpolnjuje naslednje zahteve:
a) je enolično povezan s podpisnikom;
b) z njim je podpisnika mogoče identificirati;
c) ustvari se na podlagi podatkov za ustvarjanje elektronskega podpisa, ki jih podpisnik z visoko stopnjo zaupanja lahko uporablja izključno pod svojim nadzorom, in
d) z dokumenti oz. podatki v elektronski obliki, ki so na ta način podpisani, je povezan tako, da je opazna vsaka njihova naknadna sprememba.

Uredba eIDAS določa, da je kvalificirani elektronski podpis napredni elektronski podpis, ki ga je podpisnik ustvaril z napravo za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa in s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis.

Po zakonu ima enakovreden pravni učinek kot lastnoročni podpis le kvalificirani elektronski podpis. Tak podpis, ki temelji na kvalificiranem potrdilu, izdanem v eni državi članici, se prizna kot kvalificirani elektronski podpis v vseh drugih državah članicah.

Podatek oz. dokument, podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom, neposredno in trajno vsebuje vse informacije za odgovore na vprašanja glede izpolnjevanja zahtev za napredni elektronski podpis in

Kvalificirani elektronski podpis se mora uporabljati, kadar veljavni predpis določa, da morajo biti podatki oziroma dokumenti v digitalni obliki podpisani z elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu, kot tudi, kadar se podatke oziroma dokumente v fizični obliki, za katere je predpisano, da se jih mora lastnoročno podpisati, ustvari in pošlje digitalni obliki.

Elektronski podpis, ki ne izpolnjuje zahtev za kvalificirani elektronski podpis, je dopustno uporabljati kot dokaz v pravnih postopkih, vendar se mora podpisnik zavedati, da bo moral v primeru izpodbijanja izvirnosti in celovitosti ne-kvalificirano elektronsko podpisanega podatka oz. dokumenta ali zanikanja elektronskega podpisa, verodostojnost izpodbijanega podatka oz. dokumenta in/ali podpisa dokazovati s postopki za nadzor poslovanja, ki ustvarijo zanesljivo revizijsko sled med podpisanim podatkom oz. dokumentom ter z njim povezanimi poslovnimi dogodki, dejanji ali zapisi. Omenjene revizijske sledi in druga dokazila bo moral hraniti do izteka roka hrambe elektronsko podpisanega podatka oz. dokumenta, in sicer v obliki in na način, ki omogoča dolgoročno ohranjanje njihove izvirnosti, celovitosti in uporabnosti.

PUK koda

 

Koda PUK (Personal Unblocking Key) je koda, sestavljena iz 8 mest, ki jo boste prejeli med ustvarjanjem računa. S PUK kodo lahko izkažete lastništvo nad računom.

Koda PUK je 8-mestna šifra (kombinacija črk in številk), ki se uporabniku prikaže med postopkom registracije novega računa Rekono ali med prijavo z obstoječim računom, ki še nima shranjene aktivne kode PUK. S kodo PUK uporabnik izkazuje, da je lastnik računa Rekono, hkrati pa mu v primeru pozabljenega gesla omogoča dostop do računa Rekono in ponastavitev gesla. Kodo PUK hranite na varnem mestu (prepišite jo na list papirja in shranite na mesto, do katerega imate dostop le vi), saj jo boste potrebovali, če geslo izgubite in bi ga radi ponastavili.

Kodo PUK prejmete ob registraciji računa Rekono. Če ste račun Rekono odprli pred 30. 8. 2019, ste kodo PUK prejeli ob prvi uporabi storitve Rekono za varno prijavo na končno storitev. Če kode PUK še niste prejeli, naj vas ne skrbi. Zamenjavo gesla lahko še vedno opravite s postopkom zamenjave gesla, kjer namesto kode PUK vnesete enkratno geslo, prejeto na e-poštni naslov.

Če ste kodo PUK izgubili, kontaktirajte ponudnika storitve, na katero se prijavljate. Kontakti ponudnikov storitev so objavljeni na naslednji povezavi: www.rekono.si/sl/ponudniki-rekono-storitev/. Nekateri ponudniki storitev imajo možnost, da sprožijo postopek zamenjave kode PUK. V nasprotnem primeru boste prejeli dodatna navodila.

Uporabnik je dolžan še posebej skrbno varovati identifikacijsko kodo, ki izkazuje lastništvo Rekono računa (t.i. PUK kodo), in ki uporabniku omogoča dostop in ponastavitev njegovega Rekono računa, če je pozabil geslo oz. izgubil lastništvo nad ostalimi mehanizmi avtentikacije.

Pozabljeno geslo

 

Za ponastavitev pozabljenega gesla se postavite na želeno storitev, zaščiteno z avtentikacijo Rekono, in kliknite povezavo ”Pozabljeno geslo” v prijavnem oknu.

Za ponastavitev gesla morate potrditi lastništvo svojega e-naslova, na katerega boste prejeli enkratno šestmestno kodo. Po uspešnem vnosu novega gesla potrdite lastništvo računa z registriranim prijavnim mehanizmom, ki ima najvišji nivo zaščite (SMS, OTP, ...). Postopek lahko začnete s klikom povezave ''Pozabljeno geslo'' v prijavnem oknu Rekono.

Kliknite pozabljeno geslo, vpišite e-naslov, za katerega želite vzpostaviti novo geslo, in kliknite "Naprej". Na e-naslov boste prejeli kodo, ki jo vnesete v polje v novem oknu. Kliknite "Naprej". V naslednjem koraku vtipkajte dvakrat novo geslo, ki mora biti dolgo vsaj osem znakov in mora vsebovati vsaj eno veliko črko, vsaj eno številko, male znake in vsaj en poseben znak. V zadnjem koraku izberite SMS in vpišite kodo, ki jo prejmete na telefon. Na e-naslov boste prejeli obvestilo o uspešno vzpostavljenem novem geslu.

Če potrditvene kode po več kot petih minutah ne prejmete, preverite, ali imate res registriran račun Rekono s tem e-naslovom. Če niste prepričani, da ste vnesli pravilen e-naslov, ponovite postopek.

Če nimate dostopa do zahtevanega mehanizma, ustvarite nov račun Rekono. V kolikor ste bili lastnik računa z vnesenimi osebnimi podatki in davčno številko, obvestite podporo na support@rekono.si.

Samo vi imate nadzor nad svojim geslom, zato ga center za pomoč uporabnikom ne more ponastaviti. Pri Rekonu je varnost na prvem mestu. Omogočen dostop do ročne zamenjave gesel lahko resno ogrozi varnost uporabnikov, zato skrbimo, da ste zavarovani z vsemi znanimi načini varovanja osebnih podatkov.

Upravljanje računa

 

Račun Rekono lahko upravljate v nadzorni plošči Rekono.

Osebni podatki se preverjajo v več registrih in zaupanja vrednih virih podatkov, skladno z uredbo EIDAS in lokalno zakonodajo. Podatki, ki se preverjajo, so: ime, priimek, davčna številka, datum rojstva. Če se podatki, ki ste jih vnesli, ne ujemajo s pravimi podatki, je ragistracija zavrnjena.

Če menite, da so bili vaši podatki zlorabljeni ali ste bili tarča napada, nam to nemudoma sporočite na support@rekono.si. V poslanem sporočilu nam posredujte vse informacije v zvezi z zlorabo, saj bomo le tako lahko primerno ukrepali.

Žal nam je, da vam naš produkt ne ustreza.

Če imate kakšno vprašanje, smo Vam na voljo na poštnem naslovu support@rekono.si. Želimo vam pomagati pri reševanju težav s storitvijo Rekono, zato smo odprti tudi za vaše predloge glede izboljšav in boljše uporabniške izkušnje. Pri tem pa je varnost na prvem mestu.

Račun Rekono lahko deaktivirate, če se prijavite v nadzorno ploščo. V levem meniju kliknite ''Hitre nastavitve'' in se z miško pomaknite na dno strani, kjer se možnost izbrisa računa pojavi s klikom povezave 'Prikaži več možnosti'.

Račun Rekono omogoča registracijo več e-naslovov znotraj istega računa kot tudi menjavo obstoječih z novimi. Pri prijavi lahko kot uporabniško ime navedete vse e-naslove, povezane z vašim računom.

Račun Rekono omogoča registracijo več e-naslovov znotraj istega računa. Poleg službenih e-naslovov vedno registrirajte še zasebni e-naslov, ki je označen kot naslov za obveščanje, saj je za vse spremembe potreben dostop do tega naslova. Pri prijavi lahko kot uporabniško ime navedete vse e-naslove, povezane z vašim računom.

Digitalno potrdilo že imate v brskalniku, s katerim ste ga prevzeli. Če potrdila nimate, se obrnite na izdajatelja digitalnih potrdil.

Digitalna potrdila lahko vidite na naši spletni strani v nadzorni plošči → prijava → digitalno potrdilo.

Možnost prijave preko sporočila SMS lahko onemogočite v nadzorni plošči.

3-D secure

 

Rekono 3-D Secure je storitev za varno potrjevanje spletnih plačil.

Rekono 3-D Secure je storitev za varno potrjevanje spletnih plačil. Če imate pametni telefon, spletna plačila potrjujete z mobilno aplikacijo Rekono OnePass. Če pametnega telefona nimate oz. ne želite uporabiti aplikacije Rekono OnePass, lahko spletna plačila potrjujete z uporabo statičnega gesla v kombinaciji z enkratnim geslom Rekono SMS OTP, ki ga prejmete na svojo mobilno telefonsko številko.

Za uporabo omenjenih rešitev morate torej najprej nastaviti statično geslo, kar storite v spodnjem razdelku nadzorne plošče Rekono. Potem morate opraviti še postopek aktivacije banke, s katerim aktivirate vse svoje plačilne kartice izbrane banke za varno potrjevanje spletnih plačil s 3-D Secure.

Pomembno je, da za registracijo računa Rekono uporabite mobilno številko, ki ste jo v banki navedli za obvestila ob transakcijah s karticami (SMS OTP). Če imate za poslovni in osebni račun različni mobilni številki, dodajte kartico, ki je vezana na mobilno številko enako tisti, ki ste jo vnesli ob registraciji računa Rekono.

Številko lahko seveda tudi zamenjate, najlažje v nadzorni plošči Rekono v spletu, kjer potem dodate še kartico.

Če imate v računu Rekono registrirano mobilno številko, na katero prejemate obvestila tudi za transakcije z zasebnimi karticami, dodajte najprej zasebno kartico in samodejno boste lahko uporabljali tudi poslovno kartico. Lahko pa tudi spremenite mobilno številko, ki ste jo registrirali v račun Rekono, in potem aktivirate varno plačevanje prek poslovne kartice. A kot rečeno, aktivacija bo veljala tudi za osebne/zasebne kartice.

Ni mogoče imeti ločenega računa Rekono za potrjevanje plačil za poslovne in zasebne kartice (ali različne račune Rekono za različne banke). Imate lahko le en račun Rekono, saj je ta vezan na vašo davčno številko. Povedano drugače, vse kartice ne glede na tip, ki so vam bile dodeljene, bodo povezane v enotnem računu Rekono. Med karticami se ne ločuje in za to tudi ni potrebe, saj gre za enoten postopek varnega potrjevanja plačil.

Mobilna številka za registracijo računa Rekono se mora ujemati vsaj z eno mobilno številko, vezano na kartice pri vaši banki. Če temu ni tako, lahko spremenite mobilno številko v računu Rekono (to storite v nadzorni plošči Rekono, do katere dostopate v spletu) ali na banki (uradna, zamudna procedura). Zamenjava mobilne številke na banki je potrebna, kadar uporabnik nima več dostopa do mobilne številke, vezane na kartico.

Pomembno je, da vnesete številko kartice (imenovano tudi številka PAN) in ne številke TRR. Na debetni kartici je številka PAN zapisana na zadnji strani na kreditni kartici pa na prvi strani.’

Za registracijo računa Rekono morate uporabiti telefonsko številko, ki ste jo sporočili banki kot kontaktno številko.

Obrnite se na svojo banko, da vam pomaga pri nastali situaciji.

PIN lahko poskusite vpisati 3x zaporedoma. Po 3 zaporednih napačnih vnosih se kartica zablokira za 24 ur.

Za ponovno aktivacijo morate uspešno izvesti še transakcijo

Zavrnjen dostop je lahko posledica:
-varnostnih omejitev. Za ponovni vstop počakajte 30 sekund;
-napačnih časovnih nastavitev na vaši mobilni napravi. Preverite nastavljen datum, uro in časovni pas. Priporočamo, da na napravi omogočite samodejno nastavitev datuma in ure.

Da, vaš račun Rekono je univerzalen za vse ponudnike, ki so povezani v sistem.

Z ustvarjenim računom Rekono vam je na voljo tudi brezplačni e-podpis na sign.rekono.si oz. v aplikaciji Rekono OnePass. Trenutno je na voljo napredni podpis, sledi pa tudi kvalificirani podpis, saj je Rekono kvalificirani ponudnik storitev zaupanja https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/SI

Da, zadošča en uporabniški račun Rekono, saj z aktivacijo ene kartice aktivirate vse kartice, ki vam jih je izdala ta banka.

Načeloma je vseeno, predlagamo pa, da uporabite naslov, ki je pod vašim nadzorom (@gmail)

Da, ob prijavi v aplikacijo Rekono OnePass na vašem mobilnem telefonu se uporabijo podatki iz vašega računa Rekono, ki ste ga ustvarili v spletu.

Pogoste težave

 

Odgovori na pogoste težave pri uporabi

Pogosto se zgodi, da ob prijavi izberemo napačen certifikat in zato ne moremo nadaljevati z delom oz. je prijava neuspešna. Edina rešitev je, da zapremo vse brskalnike in se ponvno prijavimo.

Če enkratnega gesla niste prejeli v petih minutah in se nahajate na območju EU, preverite, ali vaš telefon sprejema ostala sporočila in nato ponovite prijavo. Če SMS ne prispe v 20-ih minutah, obvestite Rekono podporo na support@rekono.si

Prosimo, preverite točnost ure na svojem telefonu, saj se števila generirajo na podlagi časa, ki mora biti usklajen z našimi strežniki.

odo vam pošlje vaš končni ponudnik storitve po elektronski pošti. Pokličite podporo ali pa jim pošljete elektronsko sporočilo ter jih zaprosite, da vam jo ponovno pošljejo.

Žal vam ne moremo zamenjati telefonske številke. Lahko pa vam račun blokiramo (dezaktiviramo), vi pa si ustvarite novega. Ko boste imeli nov račun Rekono, končnemu ponudniku sporočite, da vam pošlje navodila za ponovno vzpostavitev povezave med rekono računom in storitvijo.

Hkrati vam predlagamo, da ko boste imeli nov račun Rekono, na račun registrirajte še dodatno telefonsko številko in/ali digitalno potrdilo. Tako boste ob zamenjavi/ukinitvi telefonske številke lahko ponastavili geslo z uporabo rezervnega prijavnega mehanizma. Račun Rekono lahko upravljate na povezavi https://idp.rekono.si/IdP-RM-Front/protected/account.htm

Stari račun blokiramo, saj brez blokade ne boste mogli uporabiti obstoječega e-naslova v novem računu.

Prijava traja predolgo, če od trenutka, ko ste vtipkali URL, do trenutka, ko ste končali prijavo, preteče več kot 5 minut.

Do aplikacije dostopajte prek URL-ja in pazite, da postopek na prijavni strani Rekono speljete v manj kot 5 minutah. Prijava bo v tem primeru uspešna.

Prijava boneuspešna, če preteče več kot 5 min od začetka prijave.

Če se želite ponovno prijaviti, vtipkajte URL aplikacije in se na prijavni strani vpišite v Rekono.

Določene aplikacije zahtevajo, da ob prvi prijavi povežete svoj račun Rekono z računom ponudnika storitve.

Referenčno kodo vam bo posredoval končni ponudnik po elektronski pošti. Poglejte v svoj poštni predal in v drugo polje (Referenčna koda) vpišite kodo, ki ste jo prejeli v e-poštni predal.

Slovar izrazov

 

Nekaj ključnih izrazov, ki se uporabljajo v elektronskem poslovanju

Elektronska identiteta (tudi: digitalna identiteta) posameznika je sredstvo, s katerim posameznik elektronsko potrdi, da je, kdor trdi, da je.

An “Electronic identity” is a means for people to prove electronically that they are who they say they are and thus gain access to services. The identity allows an entity (citizen, business, administration) to be distinguished from any other. (interni dokument EU Komisije; 2005)

„Elektronska identiteta“ je zbirka podatkov in atributov, ki so shranjeni elektronsko in ki unikatno opisujejo ali identificirajo osebo ali organizacijo v digitalnem svetu (SKB)

A digital identity is information on an entity used by computer systems to represent an external agent. That agent may be a person, organization, application, or device. ISO/IEC 24760-1 defines identity as "set of attributes related to an entity". Wikipedia

Elektronska identifikacija pomeni postopek uporabe identifikacijskih podatkov osebe v elektronski obliki, ki enolično predstavljajo bodisi fizično ali pravno osebo bodisi fizično osebo, ki zastopa pravno osebo

Avtentikacija pomeni elektronski postopek, ki omogoča potrditev elektronske identifikacije fizične ali pravne osebe ali izvora in celovitosti podatkov v elektronski obliki

Sredstvo elektronske identifikacije pomeni materialno in/ali nematerialno enoto, ki vsebuje identifikacijske podatke osebe in se uporablja za avtentikacijo pri spletnih storitvah

Nosilec sredstva elektronske identifikacije je strojna oziroma programska oprema, ki imetniku omogoča hrambo in uporabo sredstva elektronske identifikacije za namene elektronske identifikacije

Shema elektronske identifikacije pomeni sistem za elektronsko identifikacijo, v okviru katerega se fizični ali pravni osebi ali fizični osebi, ki zastopa pravno osebo, izda sredstvo elektronske identifikacije

Zanašajoča se stranka pomeni fizično ali pravno osebo, ki se zanaša na elektronsko identifikacijo ali storitev zaupanja

Je konfigurirana programska ali strojna oprema, ki se uporablja za ustvarjanje elektronskega podpisa.

Je elektronsko potrdilo , ki povezuje podatke za potrjevanje veljavnosti elektronskega podpisa s fizično osebo in potrjuje vsaj ime ali psevdonim te osebe.

1.je naprava za ustvarjanje elektronskega podpisa, ki z ustrezno tehnologijo in postopki zagotavlja, da:
  (a) je zagotovljena zaupnost podatkov, s katerimi se ustvari elektronski podpis;
  (b) se podatki, s katerimi se ustvari elektronski podpis, pojavijo samo enkrat;
  (c) do podatkov, s katerimi se ustvari elektronski podpis, ni mogoče priti s sklepanjem in da je elektronski podpis z uporabo trenutno razpoložljive tehnologije zanesljivo zaščiten pred ponarejanjem;
  (d) lahko podpisnik podatke, s katerimi ustvari elektronski podpis, zanesljivo zaščiti pred tem, da bi jih uporabljali drugi;

2.ne spreminja podatkov, ki bodo podpisani, ali prepreči da bi se ti podatki podpisniku prikazali pred podpisom;

3.pri kateri lahko v imenu podpisnika podatke za ustvarjanje elektronskega podpisa pridobiva ali upravlja le ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja;

4.pri kateri lahko ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja, ki v imenu podpisnika upravljajo podatke za ustvarjanje elektronskega podpisa, brez poseganja v točko (d) točke 1 podatke za ustvarjanje elektronskega podpisa podvajajo le za namene varnostne kopije, če:
  (a)j e varnost podvojenih podatkov enaka ravni, ki jo ima varnost prvotnega nabora podatkov;
  (b) število podvojenih naborov podatkov ni večje, kot je to nujno potrebno za zagotovitev neprekinjenosti storitve.

Je elektronsko potrdilo, ki ga izda ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja in vsebuje:
(a) navedbo, vsaj v formatu, primernem za avtomatizirano obdelavo, da je bilo potrdilo izdano kot kvalificirano potrdilo za elektronski podpis;
(b) nabor podatkov, ki nedvoumno predstavlja ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja, ki izdaja kvalificirana potrdila, ter vključuje vsaj državo članico, v kateri ima zadevni ponudnik sedež, in
   -za pravne osebe: ime in po potrebi registrsko številko, kot sta navedena v uradnih evidencah,
   -za fizične osebe: ime osebe;
(c) vsaj ime podpisnika ali psevdonim; če je uporabljen psevdonim, se to jasno navede;
(d) podatke za potrjevanje veljavnosti elektronskega podpisa, ki ustrezajo podatkom za ustvarjanje elektronskega podpisa;
(e) podrobnosti o začetku in koncu veljavnosti potrdila;
(f)i dentifikacijsko šifro potrdila, ki je enolična za ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja;
(g) napredni elektronski podpis ali napredni elektronski žig ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja, ki izdaja potrdilo;
(h) lokacijo, kjer je potrdilo, ki podpira napredni elektronski podpis ali napredni elektronski žig iz točke (g), na voljo brezplačno;
(i) lokacijo storitev, s katerimi je mogoče preveriti veljavnost kvalificiranega potrdila;
(j) če se podatki za ustvarjanje elektronskega podpisa, povezani s podatki za potrjevanje veljavnosti elektronskega podpisa, nahajajo v napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, se to ustrezno navede vsaj v formatu, primernem za avtomatizirano obdelavo.

rekono_logo_napis

Ekipa, ki skrbi za delovanje sistema Rekono, ima dolgoletne izkušnje na področju informacijskih sistemov, sistemov elektronske identitete in elektronskih podpisov, sistemov informacijske varnosti ter sistemske integracije. Podjetje Rekono, ki skrbi za delovanje sistema, ima za svoje IT-storitve vzpostavljen sistem upravljanja storitev, ki je certificiran po standardu ISO 20000, sistem vodenja varovanja informacij, ki je certificiran po standardu ISO 27001 ter sistem vodenja kakovosti, ki je certificiran po standardu ISO 9001. Podjetje Rekono je tudi prejemnik pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


© 2023 Rekono d.o.o., Vse pravice pridržane