Cenik storitev Rekono za končne uporabnike

Navedene cene so izključno za končne uporabnike (imetnike računa Rekono). Cene za ponudnike storitev posredujemo na podlagi povpraševanja, poslanega na info@rekono.si.

Cenik uporabe identifikacijskih sredstev (račun Rekono)

Storitev Rekono.ID oz. račun Rekono je identifikacijsko sredstvo, ki se uporablja za dostop do storitev različnih ponudnikov in storitev Rekono. 

 

Račun Rekono uporabnikom omogoča:Cenik storitev zaupanja

Storitve v okviru Rekono.TS (Storitve zaupanja) so storitve za ustvarjanje elektronskih podpisov, elektronskih žigov podjetij in elektronskih časovnih žigov.

Napredni podpis

Na voljo vsem uporabnikom z najmanj nizkim nivojem zaupanja v identiteto, ki so bili identificirani fizično ali oddaljeno.
Rekono.Sign omogoča ustvarjanje naprednih elektronskih podpisov na daljavo v skladu z Uredbo eIDAS in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za napredni elektronski podpis. Podpis že vključuje kvalificirani časovni žig.

Napredni podpis s kvalificirani potrdilom

Na voljo vsem uporabnikom z najmanj srednjim nivojem zaupanja v identiteto, ki so bili identificirani ob fizični navzočnosti.
Rekono.Sign omogoča ustvarjanje naprednih elektronskih podpisov s kvalificiranim potrdilom na daljavo v skladu z Uredbo eIDAS in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za napredni elektronski podpis. Podpis že vključuje kvalificirani časovni žig.

Kvalificirani podpis

Na voljo vsem uporabnikom z najmanj srednjim nivojem zaupanja v identiteto, ki so bili identificirani ob fizični navzočnosti.
Rekono.Sign omogoča ustvarjanje kvalificiranih podpisov na daljavo v skladu z Uredbo eIDAS in zagotavlja, da ima podpisnik izključni nadzor nad uporabo svojih podatkov na oddaljeni napravi za ustvarjanje elektronskega podpisa, s katero v njegovem imenu upravlja ponudnik storitve zaupanja, in da so pri uporabi naprave izpolnjene zahteve za kvalificirani elektronski podpis. Podpis že vključuje kvalificirani časovni žig.