Razvoj »mobilne« identitete

Podjetje OSI d.o.o. ima dolgoletne izkušnje na področju informacijskih sistemov, varovanja informacij, infrastrukture javnih ključev in sistemske integracije rešitev. Na podlagi teh dolgoletnih izkušenj smo razvili rešitev Rekono, ki odpira nove možnosti na področju e-poslovanja za ponudnike storitev in končne uporabnike. Razvita je bila na osnovi najnovejših in najboljših varnostnih praks ter z upoštevanjem smernic EU Uredbe za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS), ki se je na območju EU začela uporabljati 1. julija 2016.

Elektronsko poslovanje odpira veliko možnosti in hkrati vprašanj, katera moramo imeti v mislih, ko izbiramo najustreznejšo rešitev. Ključno je, da vemo, katero raven verodostojnosti in zanesljivosti e-identitete in/ali elektronskega podpisa potrebujemo. Če potrebujemo nedvoumno jasen dokaz, »da oseba je, kar trdi, da je«, moramo poiskati ustrezno rešitev, kateri bomo lahko stoodstotno zaupali.

V podjetju OSI smo pri razvoju rešitve Rekono sledili smernicam Uredbe eIDAS in strmeli k temu, da ponudimo tehnološko odprto in varno storitev, skladno z aktualnimi varnostnimi standardi in protokoli. Omogočiti želimo uporabo v širokem spektru storitev z različnimi zahtevami glede nivoja identitete, mehanizmov in poslovnih procesov. Zaradi širokega nabora avtentikacijskih mehanizmov in odprtosti za specifične zahteve posameznih storitev, je rešitev Rekono prilagodljiva različnim storitvam in poslovnim potrebam.

Cilji, ki jih je pri razvoju »mobilne« identitete zasledovalo podjetje OSI:

  • široka uporabnost;
  • visoka raven varnosti;
  • varstvo osebnih podatkov;
  • razvita z upoštevanjem smernic EU Uredbe eIDAS;
  • prilagodljiva uporaba – kjerkoli in kadarkoli;
  • enostavna vgradnja v rešitve ponudnikov storitev;
  • do uporabnikov prijazna in za uporabo enostavna rešitev;
  • čezmejna veljavnost oziroma možnost čezmejnih transakcij;
  • primerjalno nizki stroški uporabe v razmerju do »klasičnih« naprav za izkazovanje e-identitete.

Storitev Rekono omogoča poenotenje in centralizacijo avtentikacijskih in avtorizacijskih storitev, tako za enterprise IT-okolja, zunanje spletne storitve podjetja, kot tudi za storitve v oblaku. Rekono vzpostavi okolje za enotno digitalno identiteto s centralnim upravljanjem uporabniških prijav, pravic uporabnikov v aplikacijah, revizijsko sledjo dostopov do podatkov in sistemom za poročanje. Rekono podpira različne mehanizme za prijavo, od uporabniškega imena in gesla, enkratnih gesel SMS, strojnih ključkov enkratnih gesel TOTP, mobilnega avtentikatorja enkratnih gesel, pa do digitalnega potrdila na poljubnem mediju.