Zakaj Rekono?

Končni uporabnik uporablja en račun, s katerim se avtenticira v različne aplikacije na enoten način. Avtentikacijo izvaja na varen način na centralnem avtentikacijskem strežniku z uporabo varnih večfaktorskih avtentikacijskih mehanizmov: z digitalnim potrdilom, enkratnim geslom na mobilnem telefonu v obliki SMS, enkratnim geslom v mobilni aplikaciji zaščiteni s PIN-om, …

Uporabnik tako pridobi enoten račun za prijavo z mehanizmi, ki si jih registrira in jih lahko varno uporabi na poljubni elektronski napravi brez dodatne programske opreme. To mu omogoča popolnoma prilagodljiv dostop do spletnih aplikacij praktično kjerkoli in kadarkoli.