Splošni pogoji uporabe storitve Rekono

OPOZORILO: Ob registraciji v storitev Rekono se posameznik, ki želi uporabljati storitve Rekono (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe storitve Rekono (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji).

Z registracijo v storitev Rekono se uporabnik strinja s splošnimi pogoji. Če se s splošnimi pogoji ne strinja, registracija ni mogoča.

 1. Splošno

  1. Ti splošni pogoji urejajo uporabo spletne storitve za elektronsko identifikacijo in/ali avtentikacijo Rekono (v nadaljevanju: storitev Rekono), ki jo lahko uporabljajo fizične osebe (v nadaljevanju: uporabnik), zagotavlja pa jo podjetje OSI d.o.o. (v nadaljevanju: »podjetje OSI« oz. skrbnik storitve).

  2. Vsebina splošnih pogojev se nanaša na pogoje uporabe storitve Rekono in predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med skrbnikom in uporabniki storitve Rekono.

  3. Da bi uporabnikom zagotovil čim boljšo uporabniško izkušnjo, skrbnik storitve Rekono skrbi za stalno posodabljanje storitve Rekono. Uporabniki so seznanjeni in se strinjajo, da se oblika storitve, ki jo zagotavlja skrbnik storitve, občasno lahko spreminja brez predhodnega obvestila.

  4. Uporaba storitve Rekono je omogočena registriranim uporabnikom, ki storitev uporabljajo v skladu s temi splošnimi pogoji in drugimi navodili skrbnika.

 1. Predmet storitve:

  1. Uporabnik ima s sprejetjem splošnih pogojev pravico, da svoj račun storitve Rekono uporablja v okviru razpoložljivih avtentikacijskih mehanizmov (e-naslov/geslo, mobilni OTP (OSI OnePass ali drugi TOTP), SMS-OTP in potrdila) v rešitvah oz. storitvah, ki temeljijo na predstavitvi oz. potrditvi uporabnikove e-identitete s pomočjo storitve Rekono. Vsa gesla za dostop so šifrirana z zasebnim ključem, shranjenim na varni strojni napravi (hardware security module oz. HSM).

  2. Uporabniku je dostop do storitve Rekono omogočen s prijavo z avtentikacijskim mehanizmom, ki ga je predhodno izbral/aktiviral. Vsi dostopi do podatkov se beležijo v namenskem podatkovnem skladišču storitve Rekono, pri čemer je vsak zapis revizijske sledi podpisana z zasebnim ključem, shranjenim na varni strojni napravi (hardware security module oz. HSM).

  3. Uporabnik mora varovati zaupnost avtentikacijskih mehanizmov in jih uporabljati v skladu z navodili. V primeru malomarnega ravnanja ali zlorabe storitve Rekono, ki ima škodljive posledice za podjetje OSI ali druge uporabnike storitve Rekočo, je uporabnik lahko odškodninsko ali kazensko odgovoren.

  4. Podatki o uporabniku in ostali podatki, povezani z računom storitve Rekono, se shranijo v namenskem podatkovnem skladišču podjetja OSI na način, ki zagotavlja njihovo obdelavo v skladu z namenom zbiranja teh podatkov ter onemogoča dostop nepooblaščenim uporabnikom.

 1. Sprejetje splošnih pogojev, trajanje in odpoved uporabe storitve Rekono

  1. Uporabnik pridobi pravico uporabe storitve Rekono za nedoločen čas tako, da se na spletnem mestu Rekono.si prijavi in sprejme pogoje storitve Rekono s klikom gumba »Strinjam se s pogoji uporabe«.

  2. S strinjanjem uporabnika s pogoji storitve Rekono se račun Rekono aktivira.

  3. Opis delovanja storitve Rekono v različici, veljavni ob sprejetju splošnih pogojev, je del splošnih pogojev in dostopen na www.rekono.si.

  4. Uporabnik lahko uporabo storitve Rekono kadar koli odpove z možnostjo »Izbriši račun Rekono« v aplikaciji storitve Rekono. V tem primeru bodo uporabnikovi podatki v njegovem računu Rekono hranjeni in izbrisani v skladu z relevantnimi predpisi.

  5. Podjetje OSI lahko v primeru zlorabe računa Rekono odpove uporabo storitve s takojšnjim učinkom, uporabnikove podatke pa hrani v skladu z relevantnimi predpisi. Podjetje OSI v razmerju do uporabnika ne prevzema nobene odškodninske in pravne odgovornosti v primeru kakršnih kolih zahtevkov iz tega naslova.

  6. Za zlorabo velja zlasti:

   1. če da uporabnik svoje identifikacijsko sredstvo za avtentikacijo njegove identitete s pomočjo storitve Rekono v uporabo drugemu posamezniku, da se ta v pravnih poslih lažno predstavlja z identiteto uporabnika,

   2. če uporabnik z identiteto, avtenticirano preko računa Rekono, z neželenim oglaševanjem ali v kakšni drugačni obliki druge osebe nadleguje, jih ogroža ali jim škoduje,

   3. če uporabnik z identiteto, avtenticirano preko računa Rekono, pri priklicu in shranjevanju, posredovanju, distribuciji ali prikazu določenih vsebin krši zakonske omejitve (na primer zakonodajo o avtorskih pravicah, prepovedi, osebnostne pravice po kazenskem in obligacijskem zakonu) ali zlorabe svojih podatkov za dostop ne opusti ali ne prepreči,

   4. če uporabnik ob utemeljenem sumu zloraba njegovega Rekono avtentikacijskega sredstva nemudoma ne obvesti podjetja OSI,

   5. vsako nepooblaščeno analiziranje sistemskih funkcij storitev podjetja OSI ali podatkov v napravah, podatkovnih zbirkah ali storitvah, dosegljivih prek računa Rekono, ter manipulacija teh podatkov in/ali dokumentov; za zlorabo se šteje že poskus takšnih dejanj.

 1. Stroški

  1. Storitev Rekono je za uporabnika brezplačna.

 1. Pravice in obveznosti skrbnika

  1. Podjetje OSI lahko po večkratnem neuspešnem poskusu prijave z uporabniškim imenom in geslom uporabniku onemogoči dostop do računa Rekono.

  2. Podjetje OSI lahko v primeru zlorabe storitve Rekono uporabniku onemogoči uporabo njegovega računa storitve Rekono s takojšnjim učinkom in nemudoma izvede druge potrebne varnostne ukrepe in postopke, ne da bi uporabnika o tem posebej obvestilo.

  3. Podjetje OSI se zavezuje, da bo uporabniku do odpovedi uporabe storitve Rekono ohranilo razpoložljivost storitve Rekono ter da bo po zaključku uporabniškega razmerja njegove podatke v računu Rekono hranilo in izbrisalo v skladu z relevantnimi predpisi.

 1. Odgovornost

  1. Račun storitve Rekono je uporabniku na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Ker je treba občasno izvajati servisna in vzdrževalna dela na sistemih, v tem obdobju račun Rekono morda začasno ne bo na voljo. Podjetje OSI izrecno opozarja, da začasne nezmožnosti uporabe storitev nikoli ni mogoče povsem izključiti. Podjetje OSI v zvezi s tem jamči samo za škodo, nastalo zaradi grobe malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za posledično škodo ali izgubljeni dobiček je v celoti izključena.

  2. Podjetje OSI ne odgovarja za to, da lahko uporabnik do računa Rekono dostopa samo omejeno ali sploh ne, če so razlogi za to uporaba tehničnih komponent (npr. strojne in programske opreme) ali razpoložljivost internetnega dostopa pri uporabniku.

  3. Podjetje OSI za programsko opremo, ki je ni dobavilo samo in s tem ni predmet storitve podjetja OSI, ne prevzema nobene odgovornosti ter ne odgovarja za napake in posledično škodo.

 1. Obveznosti uporabnika

  1. Da se prepreči zloraba avtentikacijskih sredstev, jih mora uporabnik uporabljati z vso potrebno skrbnostjo in pazljivostjo. Uporabnik je odgovoren za izbiro avtentikacijkega sredstva in njegovo uporabo.

  2. Uporabnik mora morebitne spremembe svojih uporabniških podatkov nemudoma posodobiti v računu storitve Rekono.

  3. Uporabnik mora zaradi preprečitve zlorabe njegovega računa Rekono skrbno ravnati s podatki za dostop do računa, da se ne razkrijejo drugim in da se prepreči možna zloraba teh podatkov oz. računa storitve Rekono.

  4. Uporabnik mora vsak sum zlorabe njegovih podatkov za dostop do računa storitve Rekono nemudoma sporočiti podjetju OSI po elektronski pošti, poleg tega pa mora povrniti vsakršno škodo, ki jo je povzročila s posredovanjem ali grobo malomarno uporabo svojih podatkov za dostop.

 1. Piškotki

  1. Spletno mesto idp.rekono.si uporablja piškotke, ki omogočajo nemoteno delovanje storitve. V uporabo piškotkov privolite z uporabo naših storitev.

 1. Kaj so piškotki

  1. Piškotek (cookie) je majhna datoteka, ki shrani vaše spletne nastavitve. Prenese se preko brskalnika med prvim obiskom na spletnem mestu. Ko se naslednjič vrnete na stran preko iste naprave, lahko brskalnik preveri, ali je soroden piškotek prisoten (torej tisti, ki vsebuje ime strani), in uporabi podatke iz piškotka ter jih pošlje nazaj strani. To omogoča spletnim mestom, da prepoznajo, da jih je uporabnik že predhodno obiskal, in v nekaterih primerih temu prilagodijo prikazano vsebino.

  2. Piškotki so neškodljivi za računalnik in ne hranijo osebnih podatkov, pač pa s shranjenimi šifriranimi informacijami omogočajo nekatere osnovne funkcije spletne trgovine in pomagajo izboljšati vašo izkušnjo na spletni strani, nam pa omogočajo vpogled v uporabo našega spletnega mesta.
   Namen piškotkov je, da na spletni strani shranijo vaše prednostne izbire in druge informacije, s pomočjo katerih se trudimo spletno stran še izboljšati. S piškotki ne zbiramo informacij, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati. Skoraj vsako spletno mesto uporablja tehnologijo piškotkov.

 1. Piškotki, ki jih uporablja naše spletno mesto

   1. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za začasno identifikacijo med obiskom spletne strani. Piškotek se na vaš računalnik shrani začasno in se izbriše, ko uporabnik zapre spletni brskalnik. Ta piškotek je potreben za normalno delovanje spletnega mesta idp.rekono.si.

   2. Nekateri piškotki niso nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, pripomorejo pa k boljši izkušnji uporabnika, nam pa omogočijo vpogled v uporabo naše spletne strani.

   3. Spletno mesto Slo-idp.rekono.si uporablja sistem Google Analytics za anonimno beleženje obiskov in uporabo našega spletnega mesta. Omogoča nam boljše razumevanje, kako obiskovalci uporabljate naše spletno mesto in kako lahko vašo izkušnjo na spletni strani še izboljšamo. Da lahko program deluje, uporablja več piškotkov za anonimno zbiranje podatkov in poročanje o gibanjih na spletnem mestu brez prepoznavanja posameznih obiskovalcev (več informacij o piškotkih storitve Google Analytics in zasebnosti najdete tukaj.).

   4. Seznam vseh piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto idp.rekono.si:

  Vrsta piškotka Čas trajanja
  Sejni piškotek seja
  JSESSIONID seja
  _idp_authn_lc_key seja
  _idp_session IDP seja
  _shibsession_UNIQUE_ID SP seja
  _ga Google Analytics seja
  _gat Google Analytics seja
  rekonoLoginName seja/30 dni
  JSESSIONID seja

 2. Piškotke za anonimno analizo lahko kadarkoli omogočite ali onemogočite z nastavitvijo piškotkov v vašem spletnem brskalniku. Več o piškotkih in o postopkih izbrisa piškotkov v različnih spletnih brskalnikih lahko preberete na http://www.allaboutcookies.org.

 1. IZJAVA UPORABNIKA O PRIVOLITVI V OBDELAVO NJEGOVIH OSEBNIH PODATKOV, SKLADNO Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

  1. Uporabnik se je prostovoljno odločil, da bo podatke, potrebne za pridobitev identifikacijskega sredstva Rekono, posredoval podjetju OSI.

  2. Uporabnik je privolil, da se njegovi podatki, vneseni v aplikacijo storitve Rekono, shranijo, obdelujejo in uporabljajo v okviru in za namen njegove uporabe storitve Rekono.

  3. Uporabnik se s sprejetjem pogojev storitve Rekono strinja, da podjetje OSI zanj ustvari račun Rekono ter obdeluje podatke, potrebne za upravljanje računa.